مدل و الگوی کار فرهنگی

تاریخ و ساعت ۸ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۰
دسته بندی فرهنگی و اجتماعی

1 - جلسه دوم :: خانم متفکر

2 - جلسه سوم :: سرکار خانم قدیانی

3 - جلسه چهارم :: سرکار خانم فیاضی

4 - جلسه پنجم :: سرکار خانم شفیع خانی

5 - جلسه ششم :: سرکار خانم رخ فروز

6 - جلسه هفتم :: سرکار خانم خلاقی

7 - جلسه هشتم :: سرکار خانم جعفری

8 - جلسه نهم :: سرکار خانم معروفی

9 - جلسه دهم :: سرکار خانم صالحی

مستند های آموزشی نمایش همه
05:00
روایت بانوان فعال اجتماعی هیوا

08:00
خیریه جهادی حضرت زینب سلام الله علیها

فعالیت جهادی بانوان در کمک رسانی به معیشت، تحصیل و خانواده و ...

09:00
گروه جهادی پیوند مدرسه و مسجد

راهکارهای موثر در جذب دانش آموزان به مسجد و چگونگی ارتباط گیری با مدارس

09:00
کانون فرهنگی تبلیغی نورالهدی

تبلیغ اسلام با استفاده از ابزار تئاتر

16:00
راهکارها

روش ها و راهکارهای اعتمادسازی و جذب مخاطب و ایجاد همدلی رو برای فعالیت جهادی و خیریه

09:00
کمک های مادرانه

07:00
حسینیه کودک

آموزش مفاهیم عمیق دینی به کودکان با زبانی قابل فهم کودک، مانند انواع بازی و نمایش و ...

09:00
گروه جهادی دختران فاطمی

برقراری ارتباط موثر با دختران نوجوان و اجرای برنامه های متنوع برای این گروه سنی